نمونه طراحی دکور برنامه و شو های تلوزیونی با ترکیب رنگ . چوب . پوستر سه بعدی

 

 

1 (1)

 

1 (4)

 

1 (5)

 

1 (6)